A+ R A-

Обавештења

 

 

 

Резултати првог разреда (имена ученика чији родитељи нису потписали Изјаву нису навдена)

Резултати другог разреда (имена ученика чији родитељи нису потписали Изјаву нису навдена)

Резултати трећег разреда (имена ученика чији родитељи нису потписали Изјаву нису навдена)

Резултати четвртог разреда (имена ученика чији родитељи нису потписали Изјаву нису навдена)

 


 

Први разред из 2018. године (Решења)

Други разред из 2018. године  (Решења)

Трећи разред из 2018. године  (Решења)

Четврти разред из 2018. године  (Решења)

 


 

Пети разред (А) из 20018. године

Пети разред (Б) из 2018. године   (Решења се могу наћи на руском)

Резултати петог разреда (имена ученика чији родитељи нису потписали Изјаву нису навдена)

Резултати на руском сајту 


 

ЗАВРШЕНО ЈЕ ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ.

ТАКМИЧЕЊЕ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 11. ФЕБРУАРА 2018. ГОДИНЕ У 9 ЧАСОВА.

Ученици треба да понесу прибор за писање (оловку, гумицу и хемијску оловку) и потписану изјаву којом родитељи одобравају да се резултати са именом ученика могу поставити на веб сајтове.

 

Такмичење почиње у 9 часова и одржава се у просторијама Математичке гимназије.

За ученике првог разреда траје 60 минута, за ученике другог и трећег разреда траје 90 минута, а за ученике четвртог и петог разреда траје 120 минута.

 

Ученици треба да понесу прибор за писање (оловку, гумицу и хемијску оловку) и потписану изјаву којом родитељи одобравају да се резултати са именом ученика могу поставити на веб сајтове.